Wednesday, October 5, 2016

ഞാൻ കത്രിക വച്ചു മുറിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു
പടർന്നു കയറുന്ന തൊടികൾ, മഴകൾ, കിളികള്‍, കുരുമുളകു വള്ളികൾ
ഞാൻ കത്രിക വച്ചു മുറിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു
മാറ്റി ഒട്ടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു എന്നെ.

No comments:

Post a Comment