Saturday, March 5, 2016

പുല്ലു പിടിച്ചു കിടക്കുന്ന ഉടലിനെ
ബുദ്ധന്റെ മുഖമുള്ള കുട്ടികൾ കുലുക്കി വിളിക്കുന്നു,
മണ്ണിരകളുടെ കുഴിയിൽ വീണുപ്പോയ 
തൊട്ടിൽപ്പാട്ട് തിരിച്ചുകൊടുക്കാൻ.
വലിയ വായിലെ പാട്ടുകളുടെ തണുപ്പിൽ ഓർമ്മകൾ ഇഴയുന്നു, വീണുപോകുന്നു.
ആരെങ്കിലും പോയി ഒന്നെടുത്ത് കൊടുക്കുമോ?

3 comments: