Wednesday, May 9, 2018

മഴയ്ക്ക്
വളരെ വളരെ താഴെ
വെള്ള പോൾക്ക കുത്തുള്ള
രണ്ട് ചുവന്ന കൂണുകൾ.
മിന്നലിൽ പേടിച്ചരണ്ട
രണ്ട് സ്കൂൾ കുട്ടികളെ പോലെ
അവർ കൈകൾ അമർത്തി പിടിച്ചിരുന്നു.

No comments:

Post a Comment